B2B (Business to Business)  firmaların birbirleri arasında bir ürün ya da hizmetin alımı ve satımı ile ilgili tüm süreçlerini, internet üzerinden e-ticaret yoluyla gerçekleştirilmesi işlemidir.

Kısaca, B2B ile ifade edilen e-ticaret modelinde, alıcı firmalar ile satıcı firmalar aynı web sitesinde buluşurlar.

B2B platformları, satılacak ürün ve hizmetlerin, online olarak sergilendiği ve anlatıldığı e-ticaret siteleridir.

Bu platformlarda firmalar, fiyat sunabilir, teklif alabilir, teklif verebilir, fiyat ve tekliflerini de karşılıklı olarak değerlendirebilirler.

B2B (Business to Business) Nedir?

B2B, firmaların birbirleri arasında, bir ürün ya da hizmetin alımı ve satımı ile ilgili tüm süreçlerini, internet üzerinden, e-ticaret yoluyla gerçekleştirilmesi işlemine denir.

Bu modelde firmalar, alım ve satım işlemlerini aynı e-ticaret sitesi üzerinden gerçekleştirirler.

B2B e-ticaret sisteminde firmalar, fiyat alma ve sunma tekliflerini, online olarak bu platformda gerçekleştirirler.

B2B’ nin(Business to Business)  Avantajları Nelerdir?

Firmaların, geleneksel ticaret modelinde, önemli miktarlarda gider gerektiren fiziki mekan, personel, dağıtım ağı, tedarikçi zinciri gibi çok sayıda gider kalemleri vardır.

İnternetin günümüz dünyasında yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla ve elektronik ticarete dayalı teknolojinin de geliştirilmesiyle, mevcut ticaret hacmi de, ciddi oranda artışlar sağlamıştır.

Geleneksel yöntemlere göre yapılan ticaret, sistemin birçok giderlerinin de önemli oranda, ortadan kalkmasıyla, büyük ölçüde şirket karlılıklarını artmıştır.

 E-ticaret sisteminin gelişmesi ve yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla,B2B sitelerinde ticaret yapan şirketler, diğer şirketlere göre önemli ölçüde rekabet etme üstünlükleri yakalamışlardır.

Bildiğiniz üzere ticaretin, alıcı ve satıcı olmak üzere iki tarafı vardır.

B2B e-ticaret sistemi geleneksel satış ve pazarlama yöntemlerine nazaran alıcı ve satıcılara, rakipleri nezdinde üstün avantajlar sağlamaktadır.

Bu avantajları sıralayacak olursak;

Üretim ve işletim maliyetlerinin azalması.

Stoklama maliyetlerinin düşmesi.

Teslimatın ve işlemlerin daha hızlı yapılması.

Alışverişin daha hızlı ve kolay yapılabilmesi.

Tahsilatın ve faturalama işlemlerin daha hızlı ve kolay yapılması.

Hizmet sunum kalitesinin yükselmesiyle müşteri memnuniyeti ve sayısının artması.

Ürün ve hizmet satışının artmasıyla firmaların o oranda büyüme fırsatı yakalaması.

Bütün dünya firmalarının oluşturacağı rekabet ortamı nedeniyle ürün ve hizmetin daha uygun fiyatlardan alınabilmesi.

Pazara olan uzaklığın ortadan kalkması, yerel ve küresel pazarda rekabet üstünlüğünün sağlanarak bu pazarlardan da pay kapma.

Rekabetin getireceği bir diğer avantaj ise ürün ve hizmet kalitelerinin sürekli iyileştirilmesi.

Üretilen yeni ürün ve hizmetler konusunda bütün firmaların çok kısa sürede bilgi sahibi olması gibi avantajları sağladığını sıralayabiliriz. 

 

Genel ve bazı sektörlere ait B2B web sitesi adresleri;

http://www.alibaba.comYorum Yap