‘’Güven  Damgası, asgari güvenlik ve hizmet standartlarını sağlayan e-ticaret sitelerine ve hizmet sağlayıcılarına verilecek olan elektronik semboldür.

Güven damgası almak, e-ticaret siteleri için zorunlu değildir ancak, e-ticaret sitesinin ana sayfasında yer alacak olan bu sembolle, sitenin belli güvenlik tedbirlerini aldığı ve güvenilir olduğu bilinecek olup kullanıcıların e-ticarete karşı duydukları bazı güvensizlik kaygılarını ortadan kaldıracaktır.’’

23.10.2014 Tarih ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 01/05/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanunun uygulamasını düzenleyen Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ise 26/08/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanun ve Yönetmeliğin uygulamasına yönelik olarak güven damgasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla “Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ de 06 06.20.2017 günü resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlı ğında  "Güven Damgası Protokolü" imza töreni düzenlendi. 

Törende konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkçi;

Elektronik ticaretin coğrafi sınırları ortadan kaldırarak, geleneksel ticaret anlayışını değiştirdiğine işaret ederek, yeni döneme adapte olmanın öneminde değindi.

E-ticaretin, işletmelerin doğru tüketiciye, hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için, en etkin yöntem olduğunu belirterek, e-ticaretle firmaların daha geniş kitlelere, düşük maliyetlerle, daha etkin bir hizmet sunabildiğini söyledi..

Bakan Tüfenkçi ,e-ticaret sektörünün gün geçtikçe ülke ekonomilerine yön veren itici bir güç haline geldiğini vurgulayarak, bu dönüşüm sürecinin Türk iş dünyasına da, önemli fırsatlar sunduğunu anlattı.

Bakan Tüfenkçi,e-ticaretin, KOBİ’ler özelinde bakıldığında, sunduğu fırsatlar daha da ön plana çıkmaktadır.E-ticaretin etkin işleyişi için güven, olmazsa olmaz bir şarttır.

TÜİK verilerine bakıldığında tüketicilerin yüzde 45 inin gizlilik ve güvenlik kaygıları sebebiyle internetten alışveriş yapmadıkları anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca ilgili kurum ve kuruluşlarla çok sayıda toplantı gerçekleştirilerek ve yurt dışı örnekleri araştırıldı.

Hazırlanan “Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ”inin 6 Haziran 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise, imzalanan protokolle, TOBB'un Bakanlıktan aldığı yetkiyle, e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye başlayacağını ve bununla birlikte e-ticaretin çok daha hızla büyüyeceği bir döneme geçileceğini söyledi.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Hedeflerinin Türkiye de e-ticaretin payını en az ikiye katlamak olduğunu ifade etti.

 KOBİ lere e-ticaretin büyüyen pazarından pay almaları için harekete geçmeleri mesajını verdiklerini belirtti ve Güven Damgası, e-ticaret pazarını büyütmek için çok önemli bir adımdır." Dedi.

Bakan Tüfenkçi ve Başkan Hisarcıklıoğlu’nun konuşmaların ardından, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşcı ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Güven Damgası Protokolü"nü imzaladılar.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB ) arasında 01.02.2017 günü imzalanan bu protokolle Güvenlik Damgası TOBB tarafından verilmeye başlanmıştır.Yorum Yap